Zgłaszanie szkód

Poniżej przedstawiamy numery telefonów, pod którymi możecie Państwo zgłosić szkody w reprezentowanych przez Nas Towarzystwach Ubezpieczeniowych:

Nazwa towarzystwa Telefon(y) Godziny przyjmowania zgłoszeń
Allianz 224 224 224 pn.-pt. 8:00-18:00
Aviva pn.-pt. (22) 557 44 44 8:00 – 20:00
AXA  (22) 599 95 22 pn. – pt. 8:30-18:00
Compensa 801 120 000; (22) 501 61 00
Ergo Hestia link 24h/7
Generali 913 913 913 pn. – pt. 8:00-18:00
Gothaer (22) 469 69 69 pon. – pt. 8:00 – 18:00
HDI 801 801 181; (22) 449 99 99 pon. – pt. 8:00 – 20:00
sob. 8:00 – 16:00
InterRisk (22) 212 20 12 24h/7
Link4 (22) 444 44 44 pon. – pt. 8:00 – 18:30
sob. 9:00 – 17:00

MTU link  24/7
Proama 815 815 815 pon. – pt. 8:00 – 18:00
sob. 9:00 – 17:00
PZU 801 102 102; (22) 565 55 55 24h/7
TUW TUW 801 001 003; (22) 545 39 50 pn. – czw. 8:00-20:00,
pt. 8:00-19:00,
sb. 8:00-15:00
Uniqa 801 597 597; (42) 66 66 500 pn. – pt. 8:00-19:00, sb. 8:00-16:00
Warta 801 308 308; 502 308 308 24/7

ALLIANZ
AVIVA
AXA
COMPENSA
ERGO HESTIA
GENERALI
GOTHAER
HDI
INTER RISK
LINK4
MTU
PROAMA
PZU
RESO EUROPA SERVICE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
UNIQA
WARTA
YOU CAN DRIVE