Obecnie wysłanie etatowca w zagraniczną podróż służbową nie jest już niczym egzotycznym. Niestety koszty takiego wyjazdu często okazują się wysokie. A choroba pracownika w tym czasie znacznie podnosi wydatki pracodawcy.
Największe ryzyko pracodawcy w tym zakresie objawia się tym, że w poszczególnych państwach świata systemy opieki zdrowotnej są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem dostępności do świadczeń, jak i odpłatności za nie. Wiele firm chroni się na wypadek konieczności poniesienia olbrzymich kosztów związanych z leczeniem za granicą, wykupując delegowanemu polisę.

Może być to polisa na jednorazowy wyjazd lub tzw. polisa otwarta.

Jeżeli często wysyłasz pracowników w delegacją zagraniczną polisa otwarta jest dużo korzystniejsza dla pracodawcy ponieważ obniża koszty składki niż polisa jednorazowa. Zapytaj o szczegóły .