Polisa zapewni Twojej firmie kompleksową ochronę przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które mogą narazić Cię na straty. Ubezpieczeniem może zostać objęty:

 • majątek trwały firmy (budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie),
  środki obrotowe,
 • rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • wartości pieniężne (np. gotówka, biżuteria),
 • sprzęt elektroniczny z pełną ochroną od awarii i uszkodzeń, np.: błędów w obsłudze czy niewłaściwego użytkowania,
 • odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą – ubezpieczamy m.in. zatrucia pokarmowe, OC za szkody wyrządzone pracownikom i OC za szkody wnajmowanych lokalach,

Dodatkowo polisa może obejmować ochronę na wypadek:

 • stłuczenia szyb,
 • uszkodzenia mienia własnego w transporcie krajowym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pracowników,
 • konieczności ponoszenia kosztów związanymi z obroną Twoich interesów w przypadku sporu prawnego – w ramach ochrony prawnej refundujemy m.in. koszty adwokata, koszty sądowe, wynagrodzenie biegłego.

Główne zalety ubezpieczenia to:

 • możliwość skorzystania z pomocy specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza, technika urządzeń grzewczy i klimatyzacyjnych), transportu i przechowywania mienia oraz usług porządkowych (assistance), jeżeli wymaga tego sytuacja po wystąpieniu szkody,
 • możliwość skorzystania z telefonicznej konsultacji i porady prawnej oraz uzyskanie opinii prawnej z zakresu m. in. prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego,
 • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do profilu działalności firmy,
 • sprofilowane oferty ubezpieczenia dla aptek, hoteli i pensjonatów, dilerów i warsztatów samochodowych oraz firm budowlanych.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz.