Obowiązkowe ubezpieczenie OC – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Gdy spowodujemy wypadek lub kolizję jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody i taka polisa ochroni nasze finanse  a poszkodowanym łatwiejszą drogę do dochodzenia swoich roszczeń.
Suma gwarancyjna na polisie OC wynosi 5.000.000 euro
Następstwa nieszczęśliwych wypadków dla pasażerów i kierowcy z sumami ubezpieczenia od 5.000 zł do 100.000 zł na osobę
Autocasco – wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży,ognia czy drobnych szkód prakingowych .
Minicasco – wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży i szkód całkowitych spowodowanych żywiołami. Jest tańsze niż autocasco ale nie obejmuje szkód parkingowych i tych które zrobimy sami
Assistance – dodawane do każdego OC – holowanie na terenie RP w razie kolizji . Nie ma znaczenia czy jesteś sprawcą kolizji czy poszkodowanym
Rozszerzone Assistance – pomoc w razie awarii samochodu lub kolizji na terenie RP i Europy. Suma gwarancyjna 5.000.000 euro na szkodach osobowych i 1.000.000 euro szkody rzeczowe.

Przygotujemy Ci najkorzystniejszą ofertę na podstawie informacji :

 • imię i nazwisko właściciela i współwłaściciela
 • nr PESEL
 • adres
 • rok uzyskania prawa jazdy

Dane pojazdu:

 • marka (oznaczenie D.1 w dowodzie rejestracyjnym)
 • model pojazdu (D.3)
 • pojemność silnika (P.1)
 • moc silnika (P.2)
 • rodzaj paliwa (P.3)
 • rok produkcji
 • data pierwszej rejestracji (B, tylko do AC)
 • przebieg
 • rodzaj nadwozia (sedan / hatchback / kombi)

Możesz też przesłać scan dowodu rejestracyjnego przez formularz kontaktowy.