Dla wielu firm posiadanie floty samochodowej jest nieodzownym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa .
Jest prawdą powszechnie znaną, że firmy wyposażają pracowników w samochody jako narzędzia ich pracy. Jest to normą zwłaszcza w firmach działających na terenie całego kraju z rozbudowaną siecią sprzedaży, serwisu i usług transportowych. Koszty jakie generuje flota samochodowa w firmie stanowią znaczną część kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Kadra Zarządzająca bacznie je kontroluje i dąży, aby były one jak najniższe.

Firmy posiadające flotę pojazdów mogą korzystać ze specjalnego ubezpieczenia komunikacyjnego dla flot .